SMART SOLUTION WEEK

SMART SOLUTION WEEK

มหกรรมงานแสดงเทคโนโลยีและโซลูชั่นเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ครบวงจรที่สุด ด้วยการนำงานแสดงสินค้า 3 แบรนด์ดังของ Messe Frankfurt ได้แก่ ซีเคียวเทค ไทยแลนด์ (Secutech Thailand) ไทย แลนด์ ไลท์ติ้ง แฟร์ (Thailand Lighting Fair) และไทยแลนด์ บิลดิ้ง แฟร์ (Thailand Building Fair)

พบกับหลากหลายเทคโนโลยีและโซลูชั่นส์ที่ครบวงจร อาทิ เทคโนโลยีด้านไฟฟ้าแสงสว่าง พลังงานทดแทน เทคโนโลยีการบริหารจัดการและควบคุมภายในอาคาร อาคารอัจฉริยะ โรงงานอัจฉริยะ เทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัย ความปอดภัยไซเบอร์ รวมไปถึงการป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัย